Допълнителни онлайн услуги

За да заявите онлайн услуга моля свържете се с адв. Русинова

Двуезично споразумение

В случай, че единият от съпрузите или родителите не владее български език, адв. Русинова ще изготви споразумението Ви двуезично – на български и на втори избран от Вас език.

Еднократна консултация по телефон, аудио или видео връзка

Онлайн консултацията е идеалното решение за клиенти с местоживеене в чужбина или в малките населени места в България, като по този начин получават качествени правни услуги, без да се налага да пътуват и при заплащане на по-нисък хонорар за тяхното извършване.

Разбира се, има въпроси и правни проблеми, които не могат да бъдат обсъждани и решавани онлайн. Но има и такива, които могат и всъщност онлайн комуникацията представлява удобен начин за тяхното решаване. Предимствата са значителни, като едно от тях е по-ниските хонорари поради по-ниските разходи, както и спестяването на време за клиента поради удобството на съвременните технологии.

Видео срещата може да се проведе чрез Microsoft Teams, Skypе, WhatsApp, WebEx, Zoo или друг предпочитан от Вас начин.

Изготвяне на брачен договор и режим на разделност

С приемането на новия Семеен кодекс се предвиди възможност съпрузите да избират имуществен режим за уреждане на отношенията си по време на брака и при евентуален развод. Режимите на имуществените отношения между съпрузите са три: законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим.

Съпрузите имат свободата да избират кой режим ще приложат в отношенията си.

Семейният кодекс предвижда възможност брачният договор да се сключи преди брака – „предбрачен договор“, или по време на брака – „брачен договор“. Без значение какво имущество и на каква стойност се разпределя, договорът следва да бъде изготвен от специалист и подлежи на вписване по особен ред.
Режимът на разделност изисква съответна декларация и подлежи на вписване по особен ред.

Документи за защита от домашно насилие

В случаи на домашно насилие и необходимост от незабавна защита, адв. Русинова ще изготви Вашите документи изцяло онлайн. Тази услуга включва:

✓ първоначална консултация по телефон/мейл/Skype/WhatsApp
✓ насоки какви документи е необходимо да бъдат сканирани и изпратени по ел. път, както и кои факти и обстоятелства следва да бъдат посочени в молбата
✓ насоки какви мерки за защита можете да очаквате във Вашия конкретен случай
✓ изготвяне на пълен пакет документи в рамките на 48 часа от получаване на цялата необходима информация и потвърждаване на заплащането на хонорара
✓ разяснение на съдебния акт и съвет относно възможни последващи действия.

За да заявите онлайн услуга, моля свържете се с адв. Русинова

Онлайн, в удобно за Вас време и темпо Ясна, неутрална и надеждна предварителна информация Информиран избор от зададени опции Индивидуална и професионална подкрепа Фиксирани и атрактивни цени