Често задавани въпроси

Не, българското законодателство все още не предвижда нито електронно депозиране на документите в съда, нито провеждането на онлайн заседание. Винаги по бракоразводни дела и дела за родителски права документите се подават в деловодството на съда по пощата или лично, на хартия, и се провежда едно открито съдебно заседание, на което страните трябва да присъстват. В случай, че имате целия пакет документи, подготвени с Е-развод, можете да приключите процедурата сами, тъй като Вашият адвокат ще Ви разясни всичко и ще Ви подготви за заседанието.

Според българското законодателство, за да има споразумението изпълнителна сила и да подлежи на изпълнение, е задължително то да бъде утвърдено от съда. Ако не направите това, уговорките ви могат да спомогнат за доброволното бъдещо разпределение на родителските права между вас, но няма да можете да ги изпълните принудително, нито споразумението ще има изпълнителна сила по отношение на издръжката. Развод може да се постанови само и единствено от съда, поради което уговорката, че прекратявате брака си с развод, няма действие преди съдебното решение.

Да, споразумението е основна част, но са необходими и някои допълнителни документа, включително и някои бланкови декларации. Избраният от вас модул в Е-развод винаги включва предоставяне на необходимите бланки и точни указания от адвоката относно документите, които следва да набавите сами, според конкретната ситуация. Можете да ги прикачите по време на работата си в модула, като Вашият адвокат ще ги прегледа и потвърди дали са достатъчни.

След като имате готовия пакет документи, е необходимо да заплатите държавната такса към съда и да ги внесете в районния съд по постоянния ви или настоящ адрес /списък на районните съдилища в България/. Адвокатът ви ще ви посочи сметката на съда и адреса за изпращане на документите. Съдът ще насрочи заседание, на което трябва принципно да се явите лично и да потвърдите волята си и изложеното в споразумението. Можете да направите това сами, като адв. Русинова ще Ви обясни процедурата, или можете да ангажирате един адвокат само да ви придружи на съдебното заседание. Съдът ще се произнесе с решение, с което ще утвърди споразумението Ви, като това решение влиза в сила веднага и е необжалваемо.

За различните производства се заплащат различни държавни такси, определени в Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата. За развод първоначалната държавна такса е 25 лв., за споразумение по родителски права таксата се определя от съда в границите 30-80 лв. Съдът определя и окончателна такава с решението, с което утвърждава споразумението. Най-често тя е от 20 до 40 лв. за един съпруг, и ако имате деца и се присъжда издръжка – и 2% от тригодишния размер на издръжката. Преписите от решенията също се заплащат, като цената зависи от тарифите на конкретния съд и броя страници на решението, но обикновено не е повече от 20 лв. за двамата съпрузи

Това не е задължително и в повечето случаи дори не е необходимо, тъй като на първо място вече разполагате с целия пакет необходими документи, и на второ -това ще доведе до допълнителни разходи. Все пак, ако ще се чувствате по-комфортно, винаги можете да сключите договор с адвокат за заседанието, като имате предвид че българското законодателство никъде не предвижда задължение да се явите с адвокат пред съда.

Съгласно българското законодателство, двамата съпрузи или родители задължително се явяват лично пред съда в съдебното заседание. В някои случаи обаче е възможно и оправдано съдът да разгледа делото и във Вашето отсъствие, ако сте подготвили нотариално заверени споразумение и пълномощно в определена форма.

Съгласно новата практика на ВКС, възможно е съдът да постанови развод по взаимно съгласие без личното явяване на двамата съпрузи, ако са налице уважителни причини за неявяването на молителите, те се представляват от надлежно упълномощен адвокат, и е представено заверено пълномощно, съдържащо потвърждение на представеното на съда споразумение. Вижте повече за тази възможност тук.

Заседанието се провежда в съдебна зала в районния съд, като присъствате вие – двете страни, и съдия, и обичайно продължава не-повече от 10 минути. Това е и голямото предимство на развода по взаимно съгласие и споразумението за родителски права – по тези дела не се разпитват свидетели и не се извършват социални доклади по отношение на децата Ви. Съдът задава само няколко процедурни въпроса, включително дали поддържате споразумението, както е представено, и проверява съдържанието на документите. Пример от съдебната практика относно случващото се в съдебната зала можете да видите тук.

Допълнителните такси са държавната такса за образуване на делото – виж т. 2, окончателна държавна такса, която варира от 20 до 40 лв. за един молител, и ако се присъжда издръжка – 2% от тригодишния размер на издръжката. Преписите от решенията също се заплащат, като цената зависи от тарифите на конкретния съд и броя страници на решението, но обикновено не е повече от 20 лв. за двамата съпрузи.

Дали съд в България може да се произнася по вашия развод зависи от няколко фактора, между които гражданството, къде сте живяли за последно като семейство, и дали един от вас все още живее постоянно в България. За да получите отговор на този въпрос, проведете първо онлайн консултация с адв. Русинова, и ако се установи, че българският съд може да разгледа делото ви, продължете с регистрация в Е-развод.

Принципно да, тъй като това не е исков процес и е достатъчно да сте български граждани. В някои случаи обаче може да има значение и къде е обичайното местопребиваване на детето към датата на започването на делото за развод или родителски права. Определянето на обичайното местопребиваване зависи от множество фактори, като за да получите отговор на този въпрос, проведете първо онлайн консултация с адв. Русинова, и ако се установи, че българският съд може да разгледа делото ви, продължете с регистрация в Е-развод.

Ако имате имоти или автомобили, които са придобити по време на брака и са в съпружеска общност, можете да ги поделите с брачен договор преди развода. Сключването на брачен договор има много предимства, като същевременно е много изгодно – не дължите местен данък при разпределението на имотите, тъй като сте съпрузи. Ако не разделите имуществото преди бракоразводното решение, то ще остане в съсобственост при равни части между вас и можете в последствие да извършвате сделки с общите имоти.

В този случай заявете семейна медиация в Е-развод. Процедурата по медиация ще ви помогне да се изслушате и да разберете какви са притесненията на другия, намалявайки напрежението и нормализирайки отношенията между вас.

Да, можете по всяко време да ползвате услугата семейна медиация в допълнение към модула, който сте избрали. Вашият медиатор ще бъде подготвен с предварителната информация и прогреса ви, за да ви помогне да стигнете до приемливо решение. Статистиката показва, че медиацията е успешна: проучване на 122 регистрирани семейни медиатори през 2019 г., които са извършили медиация в 2161 случая за период от шест месеца установява, че участниците в медиацията са успели да постигнат пълно или частично споразумение в над 70% от случаите, като 50 % от хората достигат до пълно писмено споразумение, а останалите 20 % постигат съгласие по част от спорните въпроси.

Това е списък на областите - съдебните райони, в които можете да направите справка относно конкретния районен съд, където да подадете документите си за развод или родителски права. Като кликнете на съответния район, в който се намира вашият постоянен или настоящ адрес, ще видите списък на всички населени места и съответните им районни съдилища. Вашият адвокат в Е-развод също ще Ви ориентира къде точно и по какъв начин да изпратите пакетът документи.

София - град Враца Пазарджик Сливен
София Габрово Перник Смолян
Благоевград Добрич Плевен Стара Загора
Бургас Кюстендил Пловдив Търговище
Варна Кърджали Разград Хасково
Велико Търново Ловеч Русе Шумен
Видин Монтана Силистра Ямбол

Couple 9
Couple 11

Относно е-развод

Е-развод е първата и единствена по рода си онлайн платформа за изготвяне на документи за развод и родителски права, при която вие, виждайки всички възможности, които българското семейно законодателство предлага и подробни разяснения относно техните последици, сами създавате вашето споразумение и имате достъп до него по всяко време, за да обмислите отново избора си. При това, през целия процес опитен специализиран адвокат ви насочва и съветва, за да стигнете до най-доброто решение за вас и вашите деца.

Онлайн услугите за изготвяне на документи за развод отдавна се прилагат с голям успех в много държави, включително Англия, Франция, Нидерландия, САЩ, Австралия и т.н. Предимството им е огромно, тъй като спестява време за посещения в канторите на адвокати и таксите са фиксирани и значително по-ниски, особено в държави, където законодателството позволява бракоразводната процедура да се проведе изцяло онлайн, заедно с депозирането на документите в съда до постановяването на решението без нужда страните да се явяват лично.

Couple 12
Couple 10

Онлайн, в удобно за Вас време и темпо Ясна, неутрална и надеждна предварителна информация Информиран избор от зададени опции Индивидуална и професионална подкрепа Фиксирани и атрактивни цени