Медиация

Какво представлява този модул?

МедиацияТова е онлайн модул, в който Вие и Вашият съпруг или другият родител на Вашето дете/деца доброволно участвате в процедура по семейна медиация с указанията и насоките на специализиран медиатор постигате съгласие по въпроси, които са спорни или по които не можете да стигнете сами до приемливо разрешение.

За кого е предназначен?

Предназначен е за родители, които желаят да избегнат продължителен и неприятен исков процес, но същевременно не успяват да стигнат до съгласие по един или няколко въпроса.

Какво е включено в този модул?

✓ Провеждане на три едночасови сесии – онлайн специализирана медиация между двамата съпрузи или родители
✓ Общи или индивидуални срещи с участието на специализиран семеен медиатор
✓ Правна информация относно спорните въпроси.

350 лв.

Включва първоначална регистрационна такса и 3 часа специализирана семейна медиация, разпределени в 1 или 2 сесии

Онлайн, в удобно за Вас време и темпо Ясна, неутрална и надеждна предварителна информация Информиран избор от зададени опции Индивидуална и професионална подкрепа Фиксирани и атрактивни цени