Полезни връзки

Законодателство:

СЕМЕЕН КОДЕКС
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН ЗА МЕДИАЦИЯТА
НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2201/2003 НА СЪВЕТА ОТ 27 НОЕМВРИ 2003 ГОДИНА ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА, ПРИЗНАВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ПО БРАЧНИ ДЕЛА И ДЕЛАТА, СВЪРЗАНИ С РОДИТЕЛСКАТА ОТГОВОРНОСТ, С КОЙТО СЕ ОТМЕНЯ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1347/2000

Допълнителна информация:

Развод в България – информационна страница на Европейската съдебна мрежа
Адвокатска кантора „Русинова“

В кой съд да подам готовите документи?

Списък на районните съдилища в България
Районни съдилища с адреси и уебсайтове в София и София област

Списък на съдебните райони, в които можете да направите справка относно районния съд, където да подадете документите си за развод:

София – град Враца Пазарджик Сливен
София Габрово Перник Смолян
Благоевград Добрич Плевен Стара Загора
Бургас Кюстендил Пловдив Търговище
Варна Кърджали Разград Хасково
Велико Търново Ловеч Русе Шумен
Видин Монтана Силистра Ямбол

Онлайн, в удобно за Вас време и темпо Ясна, неутрална и надеждна предварителна информация Информиран избор от зададени опции Индивидуална и професионална подкрепа Фиксирани и атрактивни цени