Предварителна информация

За да получи Вашият адвокат предварителна информация относно ситуацията и да Ви насочи към споразумение с възможно най-правилни решения, е необходимо да отговорите на няколко въпроса.

Моля попълнете въпросника възможно най-подробно, за да можем да се ориентираме в ситуацията и да разберем контекста.

Предварителна информация
Коя от възможностите отговаря най-точно на Вашата ситуация?
Може да изберете повече от един отговор.
Каква е Вашата връзка със съпруга/партньора Ви:
Имате ли общо съгласие по основните въпроси от развода или раздялата си?
В коя държава е обичайното местопребиваване на Вас и съпруга/партньора Ви?
Имате ли общи деца, без значение дали са родени в брак, фактическо съжителство или при липса на такова, и ако да, колко?
Ако имате деца, в коя държава е обичайното им местопребиваване?
На каква възраст е / са детето /децата Ви?
Как бихте искали да упражнявате родителските права върху децата си?
Ако имате сключен граждански брак, кой е собственик на семейното жилище?

Онлайн, в удобно за Вас време и темпо Ясна, неутрална и надеждна предварителна информация Информиран избор от зададени опции Индивидуална и професионална подкрепа Фиксирани и атрактивни цени