Медиация

Описание

Това е онлайн модул, в който Вие и Вашият съпруг или другият родител на Вашето дете/деца доброволно участвате в процедура по семейна медиация с указанията и насоките на специализиран медиатор постигате съгласие по въпроси, които са спорни или по които не можете да стигнете сами до приемливо разрешение.

Онлайн, в удобно за Вас време и темпо Ясна, неутрална и надеждна предварителна информация Информиран избор от зададени опции Индивидуална и професионална подкрепа Фиксирани и атрактивни цени

е добавен към вашата количка:
Поръчка