Споразумение за развод, когато имате деца от брака

Какво представлява този модул?

Couple and KidТова е онлайн модул, в който Вие и Вашият съпруг с указанията и насоките на специализиран адвокат създавате споразумение за развод, с което уреждате прекратяването на брака си и упражняването на родителски права и задължения.

По този начин Вие окончателно решавате всички имуществени и неимуществени отношения помежду си. Според българското законодателство, при развод по взаимно съгласие съпрузите задължително следва да се споразумеят относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Те могат да се споразумеят и по други последици на развода.

Така уреждате Вашия развод без да въвличате детето си в съдебното производство, знаете правата си и поемате доброволно ангажиментите си, като при това оставате в нормални и приемливи отношения.

При този модул ще получите и персонализирана декларация-съгласие за пътуване на Вашето дете в чужбина от единия или двамата родители при условия и продължителност на съгласието, определени от Вас.

Споделени родителски права, или разпределени между родителите /единият упражнява ежедневните права по отглеждане и възпитание, другият има режим на лични контакти/?

Можете да изберете всеки един от двата варианта при регистрацията, съобразно личните си предпочитания и нужди. Важно е да знаете, че и в двата случая и двамата родители остават титуляри на родителски права – разпределя се само тяхното упражняване.

Мерките по упражняване на родителски права могат да бъдат изменяни в последствие, при необходимост от това.

За да направите правилния избор, прочетете повече за споделеното родителство.

За кого е предназначен?

Предназначен е за съпрузи, които:
✓ са сключили граждански брак
✓ желаят да прекратят брака си по взаимно съгласие като дълбоко и непоправимо разстроен
✓ нямат взаимни имуществени претенции или имат сключен брачен договор
✓ нямат придобити по време на брака имоти или автомобили или имат такива, но желаят същите да бъдат разделени по ½ за всеки съпруг
✓ които имат родени от брака деца под 18 години, по отношение на които искат да разпределят родителските права и задължения, или да ги упражняват съвместно.

Ако имате ненавършили пълнолетие деца от брака, изберете Модул Споразумение за развод, включително родителска отговорност и свързани с нея въпроси.

Ако имате имуществени претенции или желаете да сключите брачен договор, за да улесните Вашия развод, свържете се с адв. Русинова тук.

Какво е включено в този модул?

✓ Където и когато пожелаете работите по Вашето споразумение
✓ Неограничено във време и обем консултиране от Вашия адвокат
✓ Лесни възможности и информиран избор благодарение на допълнителните разяснения на всяка стъпка
✓ Окончателно оформяне на споразумението Ви от адвокат
✓ Пълен пакет с необходимите документи за развод

През какви стъпки ще преминете?

✓ Регистрация и потвърждение за заплатения хонорар
✓ Стартиране на дигиталното споразумение и отговор на поставените въпроси
✓ Консултиране и постепенно намиране на решения
✓ Възможност за онлайн медиация
✓ Окончателно оформяне от Вашия адвокат и добавяне на допълнителни документи.

499 лв.

Споразумение за развод, когато имате деца от брака

Онлайн, в удобно за Вас време и темпо Ясна, неутрална и надеждна предварителна информация Информиран избор от зададени опции Индивидуална и професионална подкрепа Фиксирани и атрактивни цени