Споразумение за развод, когато нямате деца от брака

Какво представлява този модул?

Couple 5Това е онлайн модул, в който Вие и Вашият съпруг с указанията и насоките на специализиран адвокат създавате споразумение за развод и окончателно решавате всички имуществени и неимуществени отношения помежду си.
По този начин уреждате Вашия развод, знаете правата си и поемате доброволно ангажиментите си, като при това оставате в нормални и приемливи отношения.

За кого е предназначен?

Предназначен е за съпрузи, които:
✓ са сключили граждански брак
✓ желаят да прекратят брака си по взаимно съгласие като дълбоко и непоправимо разстроен
✓ нямат взаимни имуществени претенции или имат сключен брачен договор
✓ нямат придобити по време на брака имоти или автомобили или имат такива, но желаят същите да бъдат разделени по ½ за всеки съпруг
✓ нямат родени от брака деца под 18 години.

Ако имате ненавършили пълнолетие деца от брака, изберете Модул Споразумение за развод, включително родителска отговорност и свързани с нея въпроси.

Ако имате имуществени претенции или желаете да сключите брачен договор, за да улесните Вашия развод, свържете се с адв. Русинова тук.

Какво е включено в този модул?

✓ Където и когато пожелаете работите по Вашето споразумение
✓ Неограничено във време и обем консултиране от Вашия адвокат
✓ Лесни възможности и информиран избор благодарение на допълнителните разяснения на всяка стъпка
✓ Окончателно оформяне на споразумението Ви от адвокат
✓ Пълен пакет с необходимите документи за развод

През какви стъпки ще преминете?

✓ Регистрация и потвърждение за заплатения хонорар
✓ Стартиране на дигиталното споразумение и отговор на поставените въпроси
✓ Консултиране и постепенно намиране на решения
✓ Възможност за онлайн медиация
✓ Окончателно оформяне от Вашия адвокат и добавяне на допълнителни документи.

369 лв.

Споразумение за развод, когато нямате деца от брака

Онлайн, в удобно за Вас време и темпо Ясна, неутрална и надеждна предварителна информация Информиран избор от зададени опции Индивидуална и професионална подкрепа Фиксирани и атрактивни цени