Споразумение за родителска отговорност, когато нямате брак

Какво представлява този модул?

Parents kidsТова е онлайн модул, в който Вие и другият родител на Вашето дете/деца с указанията и насоките на специализиран адвокат създавате споразумение, с което уреждате изцяло упражняването на родителските права и задължения.

Според българското законодателство, когато родителите не живеят заедно, те могат да постигнат съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му.

При този модул ще получите и персонализирана декларация-съгласие за пътуване на Вашето дете в чужбина от единия или двамата родители при условия и продължителност на съгласието, определени от Вас.

Споделени родителски права, или разпределени между родителите /единият упражнява ежедневните права по отглеждане и възпитание, другият има режим на лични контакти/?

Можете да изберете всеки един от двата варианта при регистрацията, съобразно личните си предпочитания и нужди. Важно е да знаете, че и в двата случая и двамата родители остават титуляри на родителски права – разпределя се само тяхното упражняване.

Мерките по упражняване на родителски права могат да бъдат изменяни в последствие, при необходимост от това.

За да направите правилния избор, прочетете повече за споделеното родителство.

За кого е предназначен?

Предназначен е за родители, които:
✓ нямат сключен граждански брак.
✓ имат общо дете/деца под 18 години, по отношение на които искат да разпределят изцяло или отчасти родителските права и задължения, или да ги упражняват съвместно.

Ако сте сключили граждански брак, изберете Модул Споразумение за развод, включително родителски права и свързани с това въпроси.

Какво е включено в този модул?

✓ Където и когато пожелаете работите по Вашето споразумение
✓ Неограничено във време и обем консултиране от Вашия адвокат
✓ Лесни възможности и информиран избор благодарение на допълнителните разяснения на всяка стъпка
✓ Окончателно оформяне на споразумението Ви от адвокат
✓ Пълен пакет с необходимите документи за разпределение на родителски права

През какви стъпки ще преминете?

✓ Регистрация и потвърждение за заплатения хонорар
✓ Стартиране на дигиталното споразумение и отговор на поставените въпроси
✓ Консултиране и постепенно намиране на решения
✓ Възможност за онлайн медиация
✓ Окончателно оформяне от Вашия адвокат и добавяне на допълнителни документи.

399 лв.

Споразумение за родителска отговорност, когато нямате брак

Онлайн, в удобно за Вас време и темпо Ясна, неутрална и надеждна предварителна информация Информиран избор от зададени опции Индивидуална и професионална подкрепа Фиксирани и атрактивни цени